1. Op het bestellen, afhalen en bezorgen van bestellingen via de webshop  Into the wine zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

PRIVACY & VEILIGHEID

1.De gegevens van persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en worden alleen gebruikt om een bestelling via deze webshop af te handelen.

2. Wij doen ons uiterste best te waarborgen dat de webshop virusvrij is, kunnen wij niet 100% garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder programmatuur en teksten en afbeeldingen berusten bij Into the wine of bij degene van wie wij de licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken.

LEEFTIJDSGRENS

1. Tijdens het afgeven, afhalen of bezorgen zal een leeftijdscheck worden uitgevoerd d.m.v. het vragen naar geldige legitimatie. Hierbij kan een kopie worden gemaakt. Bij het niet ouder zijn dan de leeftijd van 18 jaar, of geen geldig legitimatie zal de bestelling weer retour worden genomen.

2. Bij personen waarbij aannemelijk is dat ze boven de leeftijdsgrens zitten zal niet altijd naar legitimatie worden gevraagd.

3. Indien niet aan de minimum leeftijdsvereiste is voldaan, is de bezorger of persoon bij het wordt afgehaald genoodzaakt de bestelling terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kan worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht  van minimaal € 10 euro tot een max. van € 15 euro afhankelijk van de gemaakte bezorgkosten.